Bất động sản Thuê

The Sun Avenue SAV8-05.12 346
The Sun Avenue

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Newton Residence NTR-04.02 290
Newton Residence

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Newton Residence NTR-04.01 287
Newton Residence

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Sunrise Cityview SC-B03.26 278
Sunrise Cityview

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A27.01 268
Saigon Royal

16,0 Triệu đ/tháng

 • 2 PN

 • 50 m2

192,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A22.01 299
Saigon Royal

16,0 Triệu đ/tháng

 • 2 PN

 • 50 m2

192,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A07.34 611
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A05.06 663
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A03.02 632
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A03.01 1209
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 đ/năm

The Tresor TS1 02.16 612
The Tresor

10,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 30 m2

120,0 Triệu đ/năm

The Tresor TS1 02.14 193
The Tresor

10,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 30 m2

120,0 Triệu đ/năm