Bất động sản Sơ cấp

Grand Sentosa 166
Grand Sentosa

11,4 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 114 m2

100,0 Triệu đ/m2

Festival Town Shophouse 220
Festival Town

14,6 Tỷ đ

 • 4 PN

 • 120 m2

121,6 Triệu đ/m2

Ocean Residence Shophouse 323
Ocean Residence

12,8 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 132 m2

97,3 Triệu đ/m2

Ocean Residence Shophouse 241
Ocean Residence

12,1 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 132 m2

91,5 Triệu đ/m2

Ocean Residence Shophouse 258
Ocean Residence

11,5 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 132 m2

87,1 Triệu đ/m2

Florida Biệt thự song lập 175
Florida

10,4 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 160 m2

65,2 Triệu đ/m2

Florida Biệt thự song lập 143
Florida

12,0 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 200 m2

59,8 Triệu đ/m2

Florida Nhà phố 151
Florida

9,5 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 100 m2

94,6 Triệu đ/m2

Florida Nhà phố 141
Florida

144,0 đ

 • 3 PN

 • 0 m2

PGA Golf Biệt thự song lập 145
PGA Golf

11,3 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 150 m2

75,3 Triệu đ/m2

PGA Golf Biệt thự đơn lập 137
PGA Golf

27,8 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 375 m2

74,2 Triệu đ/m2

PGA Golf Biệt thự song lập 134
PGA Golf

9,9 Tỷ đ

 • 3 PN

 • 1875 m2

5,3 Triệu đ/m2